54 dân tộc Việt Nam

Để tiếp tục góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và cũng là để thực hiện kế hoạch xuất bản Bộ sách ảnh về các dân tộc Việt nam, lần này NXB Thông tấn xã Việt nam biên soạn cuốn sách ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt nam với tên gọi “54 dân tộc Việt nam”.

Năm 1996, lần đầu tiên cuốn sách ảnh song ngữ Việt – Anh “Việt nam – Hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc” về lịch sử, đời sống, văn hoá của các dân tộc Việt nam do TTXVN biên soạn và được xuất bản.

Từ đó đến nay, trải qua hơn 10 năm, cuốn sách đã được tái bản nhiều lần, có bổ sung, cập nhật những thông tin, tư liệu, hình ảnh sát với thực tế của từng dân tộc, được bạn đọc xa gần hoan nghênh.

Để tiếp tục góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và cũng là để thực hiện kế hoạch xuất bản Bộ sách ảnh về các dân tộc Việt nam, lần này NXB Thông tấn xã Việt nam biên soạn cuốn sách ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt nam với tên gọi “54 dân tộc Việt nam”.

Trong cuốn sách này, chúng tôi sưu tầm, lựa chọn nhiều hình ảnh mới phản ánh các mặt đời sống, sinh hoạt, văn hoá xã hội và có bổ sung những thông tin, số liệu mới về các dân tộc Việt nam; Đồng thời về hình thức trình bày cũng được cải tiến nhằm thể hiện rõ nét đặc trưng của từng dân tộc.

Chúng tôi mong muốn cung cấp một ấn phẩm hoàn thiện, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc, nghiên cứu tìm hiểu của bạn đọc trong và ngoài nước

Nhà XB:
Thông tấn
Năm XB:
2008
Ngôn ngữ:
Song ngữ Việt - Anh
Số trang:
245
Khổ:
23 x 25 cm
Loại bìa:
Mềm

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác