Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành Thư viện - Thông tin

Giáo trình giúp Sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc để tìm thông tin, nhằm phát triển khả năng đọc hiểu tiếng anh ngành Thư viện - Thông tin. Mặt khác, giáo trình còn cung cấp, bổ sung và nâng cao kiến thức về ngữ pháp và từ vựng tiếng anh.

 
 
Giáo trình được biên soạn theo các nội dung khác nhau gồm 15 bài học. Mỗi bài ứng với nội dung cụ thể của ngành, gồm các mục lớn:
 
* Pre-reading: những câu hỏi của phần này nhằm tập trung chú ý người học vào chủ đề của bài, khuyến khích người học chia sẻ với nhàu những kiến thức có liên quan trực tiếp đến chủ đề và bày tỏ ý kiến theo suy nghĩ của mình.
 
* Reading: Mỗi bài đọc hiểu đề cập đến một nội dung của ngành nhằm giúp sinh viên làm quen với chủ đề của bài học, cung cấp thông tin, ngữ điệu và phát triển kỹ năng đọc hiểu.
 
* Working with vocabulary: luyện từ vựng nhằm trau dồi vốn từ vựng cho bản thân.
 
* Understanding the reading: Bài tập đúng/sai và câu hỏi kiểm tra đọc hiểu để khắc sâu kiến thức và ôn lại ý chính của bài.
 
* Further practice: 2 dạng bài tập: câu hỏi thảo luạn và viết bài luận, tạo cơ hội sử dụng ngữ điệu đã học và mở rộng kiếnn thức bài học trên cơ sở nắm chắc bài học và liên hệ với thực tế.
 
* Further reading: Những bài đọc thêm cung cấp thông tin có liên quan đến bài đã học.
 
* Language Focus: Củng cố và nâng cao kiên thức về ngữ pháp, phát triển vốn từ vựng.
 
* Building vocabulary skills: ôn lại từ vựng và đoán từ dựa vào ngữ cảnh
 

Tác giả:
Dương Thị Thu Hà
Nhà XB:
Đại học Văn hoá Hà Nội
Năm XB:
2006
Ngôn ngữ:
Việt - Anh
Số trang:
356
Khổ:
15 cm x 21 cm
Loại bìa:
Mềm
Giá
34.000đ

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác