Thông tin học

"Thông tin học" cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về thông tin và thông tin học, cũng như những vấn đề về lí luận và phương pháp của các quá trình xử lý và khai thác thông tin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nôi dung cuốn sách được cơ cấu thành 3 phần, gồm 7 chương
 
Phần I:
 
Chương 1:  Giới thiệu tổng quát về khái niệm thông tin, các quá trình thông tin, thông tin học và những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa thông tin và tiến bộ xã hội.
 
Chương 2: Bên cạnh việc khẳng định vai trò của thông tin là nguồn lực phát triển của kinh tế và xã hội, là cơ sở của hoạt động quản lý điều hành, cỏn giới thiệu những vấn đề xã hội nổi lên dưới tác động của bùng nổ thông tin và công nghệ thông tin hiện đại.
 
Phần II:
 
Chương 3: Các loại hình tài liệu - nguồn tin
Chương 4: Xử lý tài liệu và các sản phẩm thông tin
Chương 5: Lưu trữ và tìm kiếm thông tin
Chương 6: Các đơn vị thông tin và dịch vụ thông tin
 
Phần III:
 
Chương 7: Trình bày những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin.
 

Tác giả:
Đoàn Phan Tân
Nhà XB:
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Năm XB:
2006
Ngôn ngữ:
Việt
Số trang:
88
Khổ:
15 cm x 21 cm
Loại bìa:
Mềm
Giá
34.000đ

 

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác