Introduction to Cataloging and Classification: Tenth Edition

Đây là ấn bản sửa trong cuốn giới thiệu danh mục và phân loại của Wynar (tái bản lần thứ 9 năm 2000) hoàn thành hợp tác sửa lại của AACR2, cải tiến từ MARC 21 và phát triển trong khu vực như tài nguyên mô tả và tiếp cận tài liệu.

Introduction to Cataloging and Classification: Tenth Edition = Giới thiệu biên mục và phân loại: tái bản lần thứ 10.

Ngoài ra từ nguồn sửa lại, cập nhật và cải tiến tổ chức, nội dung cơ bản di cảo của một tác giả. Bắt đầu với lời giới thiệu từ mục lục , quy tắc biên mục và khổ mẫu MARC, sau đó sách quay trở lại phần mở rộng, “Mô tả và tiếp cận”. Bảng điều khiển của tác giả là giải thích và có rất nhiều phương pháp tiếp cận với chủ đề mô tả chi tiết.

Cuối cùng, đưa ra việc quản lý hành chính, bao gồm quản lý biên mục, được đưa ra thảo luận. Bảng chú giải thuật ngữ, nguồn chú ý, đề xuất của việc đọc, và lựa chọn biên mục được cập nhật và phát triển, như là các chỉ dẫn.

Ví dụ, thông qua việc giúp đỡ từ biểu đồ giải thích và khái niệm, nhất là biều ghi MARC được trình bày hiện nay trong biều ghi kết nối của OCLC. Đây là nguồn giá trị biên mục dành cho sinh viên và những người bắt đầu là công việc biên mục cũng như công cụ tham khảo hữu ích dành cho các nhà biên mục có nhiều kinh nghiệm hơn.

 

 

Tác giả:

Taylor, Arlene G.

Nhà XB:

Libraries Unlimited Publishers

Năm XB:

2006

Ngôn ngữ:

Anh

Số trang:

608

Khổ:

9.1 x 6.1 x 1.2 inches 

Loại bìa:

Cứng

Giá

$38.00 

ISBN-13

978-1591582359

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác