Người H'Mông ở Việt Nam

Ở Việt nam, người Hmông nằm trong nhóm các dân tộc nói ngôn ngữ Hmông - Dao (gồm 3 dân tộc: Hmông, Dao và Pà Thẻn), là một trong 54 dân tộc đang chung sống trong đại gia đình các dân tộc Việt nam

Hmông là một dân tộc tương đối đông (trên 9 triệu người), cư trú ở nhiều nước trên thế giới, trong đó đông nhất là ở Trung Quốc (khoảng 7,5 triệu người). Ở Việt nam, người Hmông có trên 80 vạn.

Ở Việt nam, người Hmông nằm trong nhóm các dân tộc nói ngôn ngữ Hmông - Dao (gồm 3 dân tộc: Hmông, Dao và Pà Thẻn), là một trong 54 dân tộc đang chung sống trong đại gia đình các dân tộc Việt nam

Cuốn sách này được biên soạn công phu, tư liệu và hình ảnh đẹp, phong phú, phản ánh và khái quát được nguồn gốc - lịch sử, phong tục, tập quán, đời sống sinh hoạt cùng những nét văn hóa rất riêng, đặc trưng của người Hmông ở những vùng núi cao của Việt nam.

Tác giả:

Viện Dân tộc học Việt nam - Viện Khoa học Xã hội Việt nam

Nhà XB:

Thông tấn

Năm XB:

2005

Ngôn ngữ:

Việt-Anh

Số trang:

173

Khổ:

24 x 29 cm

Loại bìa:

Cứng

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác