Trang phục của các dân tộc Việt Nam

Việt Nam đất nước có nền văn hoá lâu đời với 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc lại có những nét đặc trưng riêng và một trong những nét đặc trưng đó được thể hiện qua trang phục của họ.

                 

Dân tộc Chơ-Ro                                                                 Dân tộc Dao

                

Dân tộc Co                                                                                 Dân tộc Bana

                 

Dân tộc Gia Rai                                                                      Dân tộc Giáy

                  

Dân tộc Hà Nhì                                                                          Dân tộc Khơ Mú

                  

Dân tộc Lự                                                                                 Dân tộc Mường

                  

Dân tộc Sán Dìu                                                                       Dân tộc Thái

                  

Dân tộc Nùng                                                                                  Dân tộc Lô Lô

Dân tộc Sán Chay

                    

Dân tộc H'rê                                                                            Dân tộc M

                   

Dân tộc Phù Lá                                                                          Dân tộc Mông

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác