Khai trương Phòng trưng bày và giới thiệu sách tiếng dân tộc

Nhân dịp đầu xuân, Công ty cổ phần Sách dân tộc (Nhà xuất bản Giáo dục) số 25 Hàn Thuyên, Hà Nội đã khai trương phòng trưng bày và giới thiệu sách dành cho học sinh dân tộc ít người và các sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng sách trưng bày và giới thiệu các bộ sách giáo khoa dạy các thứ tiếng Bahnar, Chăm, Êđê, Jrai, Khmer, Mông cho HS Tiểu học; tiếng Pali và Ngữ văn Khmer dành cho trường bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam bộ cùng một số bộ từ điển cho học sinh dân tộc: Việt-Mông, Mông-Việt, Việt-Chăm, Việt-Jrai, Việt-Khmer, Việt-Tày-Nùng...

 

Mỗi bộ sách bao gồm sách tham khảo song ngữ phục vụ việc học tiếng dân tộc, sách phục vụ việc học tiếng Việt theo chương trình mới, các sách tham khảo khác dành cho giáo viên và học sinh. Nhiều bộ sách còn có cả sách tập viết, tập đọc… với đầy đủ tranh, ảnh minh họa được biên soạn phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc. Đây là mảng sách rất quan trọng đối với việc giữ gìn chữ viết và nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc ít người.

 

Bên cạnh đó, phòng trưng bày còn giới thiệu sách song ngữ (tiếng Việt - tiếng dân tộc) với các chủ đề: phổ biến kiến thức khoa học, tuyên truyền chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao dân trí...

 

Việc xuất bản mảng sách giáo khoa, sách tham khảo, sản phẩm dành cho học sinh dân tộc ít người đã đáp ứng được nhu cầu học tập của các em và góp phần bảo tồn chữ viết, giữ gìn văn hóa của đồng bào các dân tộc ít người.

 

http://cema.gov.vn/

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác