Tục kết tồng phong tục giàu tình nhân ái của người Nùng

Tục kết Tồng không chỉ có ở người Nùng mà còn có ở người Tày, người Mông…nhưng ở người Nùng, người Tày thì phong tục giống nhau hoàn toàn. Đây là một phong tục đẹp giàu tính nhân ái, giúp đỡ nhau, coi trọng nhau trên cơ sở một kiểu quan hệ họ hàng mới, đôi khi còn gắn bó thắm thiết hơn cả họ hàng.

Tính nhân văn trong quan hệ kết bạn này cũng có ở người Kinh và nhiều dân tộc khác nhưng không đâu đậm nét như ở người Nùng, người Tày.

Tồng” tiếng Nùng, Tày có nghĩa là hợp nhau, giống nhau. Hai người bạn giống nhau ở nhiều điểm, tâm đầu, ý hợp, có thể sống chết cùng nhau thì kết Tồng. Kết Tồng đối với cả trai và gái từ 18 tuổi trở lên. Trai kết Tồng trai, gái kết Tồng gái. Tục kết Tồng cho phép thanh niên tìm bạn trên những cơ sở sau.

Bạn Tồng cùng tuổi, cùng năm sinh; Bạn Tồng cùng cảnh ngộ; Bạn Tồng có sự trùng tên; Bạn Tồng cùng nghề nghiệp; Bạn Tồng cùng sở thích. Thường thì hai người bạn đi lại tìm hiểu nhau kĩ lưỡng, thấy có những điểm giống như tục lệ cho phép, họ tâm sự cùng nhau đến nhà nhau để biết rõ cha mẹ, anh em họ hàng nội ngoại của nhau.

Một thời gian hai người đã hợp nhau đã hiểu biết hết về bố mẹ, con cái của nhau họ sẽ chuẩn bị làm lễ kết Tồng. Mỗi người chỉ kết Tồng tối đa với hai người, song thường chỉ có một và sẽ là bạn Tồng suốt đời. Người ta có thể có nhiều bạn, có thể thân nhưng không phải là bạn Tồng. Hai bạn kết Tồng sẽ qua buổi lễ chính thức ở nhà mình và ở nhà bạn. Buổi lễ thường có mặt cha mẹ, ông bà, chú bác, họ hàng tham dự và chứng kiến, họ cùng làm một bữa cỗ thịnh soạn để những người chứng kiến cùng ăn.

 

Như vậy, đôi bạn Tồng đã coi nhau là ruột thịt, họ hàng cha mẹ, ông bà…của những người này cũng như họ hàng cha mẹ, ông bà của người kia, vợ hoặc chồng của hai bên được quý trọng hết mức. Những đứa con tuỳ theo tuổi mà gọi nhau theo lễ anh em, coi nhau như một nhà. Kể từ lễ kết nghĩa, họ qua lại nhà nhau, giúp nhau tất cả những công việc nhà cửa, giỗ Tết, cưới hỏi…tiền của gạo nước, vui buồn họ san sẻ cùng nhau. Cưới xin họ cùng lo toan, tang ma họ cùng để trở. Cả việc vui, việc buồn trong quan hệ họ hàng, họ cùng chia sẻ, gánh vác. Nghĩa tình của bạn Tồng này còn được duy trì đến đời con, cháu, chắt.

 

Theo Báo Bắc Kạn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác