Tủ sách "Học làm Người": Nguyễn Hiến Lê (tiếp)

Tay trắng làm nên

Chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn các tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê. Chúc các bạn chọn được cuốn sách phù hợp cho mình.

* Tay trắng làm nên

- Bàn về vấn đề làm giàu qua 3 khía cạnh: Lương thức, hoạt động, sức khỏe…Giá: 16.000 VNĐ

* Săn sóc sự học của con em


- Hướng dẫn, săn sóc con em trong quá trình học để trưởng thành…Giá: 16.000 VNĐ

* Thế giới bí mật của trẻ em


- Dạy cách chăm sóc con cái từ lúc còn trong bào thai tới khi 10 tuổi…Giá: 15.000 VNĐ

* Tìm hiểu con em chúng ta


- Bàn về những phương pháp để dò xét tâm lý của trẻ…Giá: 19.000 VNĐ

* Tự học một nhu cầu của thời đại


- Nêu phương pháp tự học và danh sách những cuốn sách nên đọc ở nhiều môn: Toán, văn, sử, địa lý, học làm người, đạo…..Giá: 28.000 VNĐ

* Tương lai trong tay ta


- Bàn về cách sống, làm việc, chọn bạn đời và chuẩn bị cho tuổi già ….Giá: 40.000VNĐ

Đặng Hơn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác