Một chuyên khảo nghiên cứu Văn hóa dân gian

Nghiên cứu chuyên khảo đã dựng lên một bức tranh toàn cảnh về văn hóa dân gian người Kháng. Qua cuốn sách này, người đọc có thể hình dung được một phần nào đời sống sinh hoạt văn hóa của dân tộc Kháng ở Tây Bắc.

Người Kháng ở Việt Nam đã được một số nhà dân tộc học nghiên cứu như Vương Hoàng Tuyến (1965), Nguyễn Văn Huy (1971),… Tuy nhiên các tác giả mới chỉ dừng ở những chuyên đề mang tính khái quát trong các tác phẩm về nhóm tộc người Nam Á. Thực hiện đề án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa-văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam" của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Tiến sĩ Trần Hữu Sơn và nhóm tác giả vừa cho ra mắt cuốn sách "Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc" do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản, năm 2010.

Công trình dày 504 trang, khổ 14,5x20,5cm, nghiên cứu chuyên khảo đã dựng lên một bức tranh toàn cảnh về văn hóa dân gian người Kháng. Qua cuốn sách này, người đọc có thể hình dung được một phần nào đời sống sinh hoạt văn hóa của dân tộc Kháng ở Tây Bắc.

Đây là một công trình nghiên cứu chuyên sâu được nhóm tác giả tâm huyết đã bỏ ra nhiều công sức tiến hành điền dã ở từng bản địa của người Kháng sinh sống trong 3 năm (từ năm 2003 đến năm 2005), nhất là cuộc khảo sát điền dã lễ hội "Xé Pang Ả" tại bản Bon xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; lễ hội đánh bắt cá ở bản Tà Vải, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu,… vì vậy cuốn sách mới có cơ sở hình thành với các nội dung trình bày khá phong phú, chi tiết cụ thể của từng lễ nghi khác nhau. Từ đó tác giả đã mạnh dạn đề ra những giá trị văn hóa truyền thống thông qua lễ nghi nông nghiệp cần được bảo tồn và phát huy để nâng cao mọi mặt về đời sống của người Kháng, không chỉ văn hóa vật chất mà cả văn hóa tinh thần. Đó là điểm mới cần được sự ủng hộ và khích lệ từ phía độc giả.

Hy vọng công trình nghiên cứu này, sẽ góp phần cung cấp thêm những tư liệu quý giá giúp cho việc hiểu biết sâu sắc hơn về cộng đồng người kháng ở Tây Bắc Việt Nam. Đây là sự tiếp nối quá trình lịch sử của nền văn hóa đặc sắc mà dân tộc Kháng đã sáng tạo nên trong quá khứ và cả hiện tại.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Sau đây là Mục lục để bạn đọc tham khảo:

Chương I: Khái quát về người Kháng ở Việt Nam

            1. Dẫn luận

            2. Quá trình nghiên cứu sưu tầm văn hóa Kháng

            3. Tên gọi, dân số và địa bàn phân bố dân cư

            4. Điều kiện tự nhiên vùng người Kháng cư trú

            5. Một số nét về đời sống kinh tế và tổ chức xã hội của người Kháng

Chương II: Tín ngưỡng dân gian

            1. Các lực lượng siêu nhiên và hồn

            2. Thờ cúng tổ tiên

            3. Thờ cúng ma bản "tam mà ngặt tia"

            4. Người hành nghề tôn giáo

Chương III: Các nghi lễ phong tục liên quan đến chu kỳ đời người

            1. Sinh đẻ và nuôi con

            2. Hôn nhân

            3. Làm nhà mới

            4. Tang ma

Chương IV: Phong tục nghi lễ liên quan đến cây lúa

            1. Phân loại đất và chọn đất

            2. Giống lúa "ngua dở"

            3. Các bước được thực hiện trong một vụ gieo trồng lúa nương

            4. Các loại cây trồng xen canh trên nương lúa

            5. Bộ nông cụ làm nương

            6. Kỹ thuật chống xói mòn và thiên tai trên nương

            7. Một số hình thức tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong nông nghiệp nương rẫy

            8. Nông lịch

            9. Các tập tục, nghi lễ trong nông nghiệp nương rẫy

Chương V: Nghề thủ công truyền thống

            1. Nghề mộc

            2. Nghề làm thuyền độc mộc

            3. Nghề làm đan lát

Chương VI: Lễ hội

            1. Lễ hội xé pang ả

            2. Lễ hội đánh bắt cá của người Kháng

Chương VII: Dân ca Kháng

            1. Phần tiếng Kháng

            2. Phần dịch tiếng Việt

            * Kết luận

            * Phụ lục ảnh

Theo Laocai.gov.vn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác