Văn hóa bản mường Việt Nam

Sách trình bày những cơ sở lý luận về sự hình thành văn hóa bản mường, đưa ra các câu chuyện dân gian của các dân tộc Việt Nam

Và qua một số bình diện khác như: Luật tục, lễ hội… giúp bạn đọc có cái nhìn mới về một nền văn hóa đặc sắc, phong phú và đa dạng nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. Cuối sách còn có phần điểm qua vài bản mường trong cuộc sống ngày nay như: Bản Ao Luông, Mườn Đủ, mường Ca-da… giúp bạn đọc hiểu thêm về đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số nước ta.

-Giá bìa: 88.000 VND

-Tác giả: Vũ Ngọc Khánh chủ biên

-Nhà xuất bản: Đà Nẵng


Theo Nhà sách Thăng Long

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác