Tủ sách của tôi

Phúc như Đông Hải

Đầu năm mỗi người sẽ có những mong ước cho riêng mình, ngoài mong ước sức khỏe tôi mong ước có thể duy trì và xây dựng được nhiều tủ sách hơn nữa giúp cho các em nhỏ có sách học hành.


Nhìn l?i ch?ng du?ng m?t nam qua v?i nh?ng vui bu?n, nh?ng thành công cung nhu nh?ng th?ng tr?m, t? sách v?n di cùng tôi. Có th? không có du?c ti?n tài danh v?ng nhung d?i l?i tôi l?i có du?c nh?ng ni?m vui, nh?ng chia s?, nh?ng l?i c?m on t? các em, ni?m vui các em có sách d? h?c dó là ni?m vui vô t?n d?i v?i tôi. Cu?i nam 2010, 3 thùng sách ti?p theo du?c chuy?n t?i các t? sách d?u tiên t?i Phú Th?, d? ti?p t?c h? tr? các em trong vi?c có sách v? ôn thi t?t nghi?p cung nhu thi d?i h?c. Tôi v?n ti?p t?c liên h? v?i các nhà sách d? có th? mua sách v?i giá uu dãi t?t hon dó là nh?ng l?i h?a sau khi tôi trao d?i v?i nhà xu?t b?n Kim Ð?ngnhà xu?t b?n Van hóa - Thông tin. Tôi hi v?ng s? ti?p t?c nh?n du?c s? giúp d? và ?ng  h? c?a m?i ngu?i trong th?i gian t?i.

Ð?u nam tôi cung g?i l?i c?m on chân thành t?i t?t c? m?i ngu?i dã ?ng h? và cùng tôi làm t? sách trong th?i gian qua. Chúc m?i ngu?i nam m?i: AN KHANG - TH?NH VU?NG - V?N S? NHU Ý!

abortion pill

There he could simply order abortion pill online generic.There we could simply order generic abortion clinics. Secure abortion pill tablets.

Đặng Hơn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi