Quyến rũ ruộng bậc thang

Cứ mỗi độ tháng 9, 10 là vùng cao Lào Cai lại vào mùa lúa chín. Những cung ruộng bậc thang hàng nối hàng vắt vẻo ôm lấy nhau trong màu nắng ngả vàng quét dài trên các vạt núi. Như một sự sắp đặt hoàn mỹ, vùng cao mùa lúa chín đẹp đến mê hồn.


Có th? nói, nh?ng tràn ru?ng b?c thang d?p nh?t là vào mùa lúa chín. Cái màu vàng óng ? c? tr?i dài, tr?i dài lên d?n t?n tr?i xanh. Trong cái màu vàng r?c r? n?ng thu ?y là c? m?t không gian tràn ng?p huong lúa chín, ngây ng?t khó phai. Ðây dó là c?nh g?t hái r?n rã, là nh?ng khuôn m?t r?ng r? ngày mùa, là ti?ng lu tr? nô dùa, ti?ng chi?c máy tu?t lúa phun t?ng d?t rom nhu mua, ch?t thành t?ng d?ng l?n. Ch? khác, nh?ng thi?u n? ngu?i Mông qu?t thóc, gio nh?ng b? thóc lên cao d? xu?ng trong n?ng chi?u…

 

Gi?a trùng di?p núi cao, ru?ng b?c thang, khe su?i ôm ch?t l?y cái n?ng vàng c?a ti?t tr?i cu?i thu. Không ch? ? Sa Pa, màu vàng c?a lúa chín nhu?m kh?p các thôn b?n, nuong d?i t? vùng th?p: B?o Yên, Van Bàn, B?o Th?ng, d?n các huy?n vùng cao Mu?ng Khuong, B?c Hà, Si Ma Cai, Bát Xát…

 

Vào dúng ti?t thu, n?u m?t l?n du?c ng?m s?c vàng c?a mùa lúa chín ? vùng cao Lào Cai, ch?c h?n khung c?nh thiên nhiên ? dây s? là ký ?c khó quên trong hành trình khám phá c?a m?i ngu?i.

 
 


kamagra jelly

Trusted kamagra jelly pills. Here you can easly buy kamagra jelly cheap.Here you can easly buy cheap kamagra jelly.

Theo Dantri.com

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác