TÌM HIỂU NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiếu số “có thế cung cấp những người làm công tác ngôn ngữ học ở nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lý luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ,...Cách đây hơn 35 năm (1972), tập bài đầu tiên của Viện Ngôn ngữ học về ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam (với tên gọi “Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”) ra đời. Lời giới thiệu của tập này khẳng định: Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiếu số “có thế cung cấp những người làm công tác ngôn ngữ học ở nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lý luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, tìm hiểu lịch sử và quy luật phát triển của tiếng Việt và tiếng các dân tộc anh em, góp phần giải quyết những vấn đề ngôn ngữ do thực tiễn của đời sống đề ra”.

1. Tác giả: Nhiều tác giả (Tạ Văn Thông - chủ biên)

2. Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

3. Năm xuất bản, phát hành: Tháng 07 năm 2009

4. Khổ sách: 16 x 24cm

5. Số lượng trang: 476 trang

6. Hình thức bìa: Mềm, láng bóng

7. Giá bìa: 90.000VND / 1 cuốn

Kể từ ngày đó đến nay, việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam của Viện ngôn ngữ học vẫn theo mục đích trên, tiếp tục và có những bước phát triển đáng kể, đã có nhiều công trình nghiên cứu cơ bán và ứng dụng, nhiều bài nghiên cứu... được hoàn thành, đã được công bố trong nước và nước ngoài.


Cuốn sách này là một phần những kết quả nghiên cứu nói trên. Đây là tập bài viết chủ yếu thuộc các công trình cấp Viện từ năm 2000 đến nay, do phòng Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở  Việt của Viện ngôn ngữ chủ trì.


Theo khaiminhvietnam.com

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác