Việt Nam sẽ có "Ngày đọc sách quốc gia"

Hội nghị quán triệt 3 quyết định của Ban Bí thư về hoạt động xuất bản.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn cho biết Bộ TT&TT sẽ phát động chương trình chọn "Ngày đọc sách Việt Nam" nhằm khơi dậy phong trào đọc sách đồng thời phát triển văn hóa đọc ở người Việt.Sáng ngày 15/03, tại TPHCM, Ban Tuyên Giáo TW cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị quán triệt các quyết định của Ban bí thư về hoạt động xuất bản trong nước. Ngày 26/1/2010, Ban Bí thư đã ban hành 3 quyết định về trách nhiệm, quyền hạn và thi đua khen thưởng, kỷ luật với cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản; sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ TT&TT với các cơ quan Đảng trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng đã báo cáo kế hoạch thực hiện 3 quyết định của Ban Bí thư. Theo đó, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo và kết hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 12 đầu việc: chỉ đạo các cơ  quan chức năng thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình các nhà xuất bản, xây dựng chính sách thuế với hoạt động xuất bản, xây dựng đề án quỹ hỗ trợ xuất bản, chọn ngày văn hóa đọc, sắp xếp các mô hình nhà xuất bản sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng thông tư liên tịch do Bộ TT&TT kết hợp với Bộ Tài Chính về xuất bản phẩm theo ngân sách nhà nước, xây dựng các kế hoạch thi đua trong toàn ngành, xây dựng quy trình xử lý các xuất bản phẩm vi phạm, đẩy mạnh thanh tra việc in lậu...

Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, mục tiêu của việc chọn ra Ngày đọc sách Việt Nam là nhằm xây dựng xã hội học tập, tôn vinh văn hóa đọc của người Việt Nam qua đó hỗ trợ cho ngành xuất bản phát triển hơn.

Theo ICTnews

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác