Báo cáo "Tủ sách cộng đồng" tại Hương Cần sau 3 tháng hoạt động

Học sinh hăng say đọc sách

Sau 3 tháng đi vào hoạt động "Tủ sách cộng đồng" ngoài việc góp một phần nhỏ vào việc cung cấp thêm sách tham khảo cho các em. Bên cạnh đó còn nhiều mặt hạn chế và nhiều vấn đề chúng ta cần xem xét để rút kinh nghiệm cho việc bổ sung các tủ sách tiếp theo.

 

 

 

 

 SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT HƯƠNG CẦN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
…………o0o…………
 
 BÁO CÁO
        “Hoạt động tủ sách cộng đồng trường THPT Hương Cần”

Được thành lập và đưa vào hoạt động từ ngày 31/10/2009, "Tủ sách cộng đồng" của trường THPT Hương Cần đã nhận được sự ủng hộ lớn của Ban giám hiệu (BGH) nhà trường, Sự hưởng ứng tích cực của các thầy giáo và các em học sinh thông qua việc tích cực đến tra cứu thông tin tại tủ sách.

"Tủ sách cộng đồng" ra đời đã tạo điều kiện cho các học sinh của trường có thêm điều kiện tự nâng cao kiến thức cho bản thân.

Cùng với sự ra đời của "Tủ sách cộng đồng", BGH nhà trường đã tạo điều kiện rất lớn cho việc khai thác kiến thức tại tủ sách đạt kết quả cao.

Để có thể quản lí tốt tủ sách thư viện đã làm một cuốn sổ mượn để tại đây để giáo viên và học sinh khi đọc sách tại “Tủ sách cộng đồng” tự ghi tên, lớp, cuốn sách mượn. Từ đó thuận lợi hơn cho việc quản lí.

Ngày 20/11/2009 nhà trường đã tạo điều kiện để thư viện có một buổi giới thiệu chung về “Tủ sách cộng đồng”. Các bộ môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Vật lí, Tiéng Anh cùng tiến hành giới thiệu sách có trong tủ sách cộng đồng.

Thống kê đến hết ngày 31/12/2009 thì số lượt bạn đọc đến khai thác kiến thức tại Tủ sách cộng đồng là 367 lượt, số lượt sách được sử dụng là 419.

Với những điều đã làm được “Tủ sách cộng đồng” đã để lại một ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và giúp các em có nhiều sách tham khảo hơn. Tuy nhiên qua một thời gian hoạt động "Tủ sách cộng đồng" đã bộc lộ một số mặt hạn chế đòi hỏi nhà trường cũng như bên tủ sách quan tâm đến việc học tập của trường Hương Cần giải quyết:

- Số lượng đầu sách còn hạn chế vì thế chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trong trường

- Sách cho các môn còn chưa đồng đều, một số sách cũ nên ản hưởng đến việc cập nhật kiến thức cho các em.

- Số sách hiện tại mới chỉ tập trung vào học sinh lớp 12 vì thế độc giả chủ yếu của tủ sách là các em lớp 12. Điều này gây giới hạn bạn đọc.

Qua những điều đã làm được, những vấn đề còn tồn tại thư viện nhà trường xin đề xuất một số ý kiến sau:

- Xin tăng số lượng sách của "Tủ sách cộng đồng" để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh trong trường.

- Xin bổ sung sách ở các môn loại đều hơn

- Đa dạng sách cho các khối, bổ sung thêm sách lớp 10 và 11 để có thể đồng đều số lượng độc giả cho các khối.

Trên đây là kết quả hoạt động, những tồn tại và một số đề xuất. Rất mong trong thời gian sắp tới với sự giúp đỡ của các anh chị, sự tạo điều kiện của BGH nhà trường, "Tủ sách cộng đồng" ngày càng lớn mạnh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường THPT Hương Cần nói riêng và nên giáo dục nói chung.
 
Xin cám ơn

Hương Cần, ngày 16 tháng 01 năm 2010

 
Cán bộ thư viện
Vũ Tiến Lâm

Đặng Hơn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác