Tạp chí Thư viện Việt Nam được Việt Nam công nhận là tạp chí khoa học

Theo tin từ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Thư viện Việt Nam đã được công nhận là tạp chí khoa học theo quyết định số 207/QĐ-HĐCDGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 19/08/2009.

Theo đó những ai có bài viết đăng trên tạp chí này sẽ được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Đây sẽ là tin vui cho ngành thư viện của chúng ta.

Theo thuvientre.com

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác