“Văn hoá truyền thống một số tộc người ở Hoà Bình”

Hoà Bình là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em sinh sống, trong đó điển hình là các dân tộc Mường, Thái, Mông Đen. Đây là những tộc người có quá trình cộng cư lâu đời ở các huyện Tân Lạc, Mai Châu của tỉnh Hoà Bình, đã bảo lưu được những nét văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá dân tộc Việt Nam.

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về người Mường, người Thái ở Tây Bắc song cho đến nay vẫn chưa có một công trình chuyên khảo tổng hợp nào nghiên cứu về sự tương quan so sánh cùng mối giao lưu và biến đổi văn hoá của ba tộc người: Mường, Thái, Mông. Chính vì lý do này mà Viện Dân tộc học (Viện KHXH Việt Nam) đã cho ra đời cuốn sách “Văn hoá truyền thống một số tộc người ở Hoà Bình” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga chủ biên và được Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc phát hành.
 
Cuốn sách được đánh giá là một trong những tài liệu tổng quan nhất về văn hoá các dân tộc vùng Tây Bắc. Qua đó, bạn đọc được tiếp cận với nhiều thông tin liên quan đến khía cạnh văn hoá của các tộc người tại Hoà Bình theo các chiều cạnh như tín ngưỡng thờ cúng, phong tục tang ma, cưới xin, ca dao, tục ngữ, các trò chơi dân gian, sự phát triển của tộc người, quy trình biến đổi văn hoá so sánh cùng các tộc người khác trên cùng một không gian văn hoá. Ngoài những vấn đề trên cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng khác liên quan đến vấn đề ảnh hưởng của văn hoá Mường với tư cách là văn hoá chủ thể trong khu vực Tây Bắc tới văn hoá Thái và văn hoá Mông
Tác giả:
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga (chủ biên)
Nhà XB:
Viện Dân tộc học; Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc
Năm XB:
2008
Ngôn ngữ:
Việt
Số trang:
451
 
Hy vọng cuốn sách này sẽ là nguồn tư liệu không thể thiếu đối với những nhà nghiên cứu về dân tộc học và cũng là nguồn tư liệu có giá trị đối với những nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử, các bạn sinh viên cùng nhiều người quan tâm khác.

     Trân trọng giới thiệu!

Phạm Vĩnh Hà (vass.gov.vn)

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác