Truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt nam

Truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt nam là vấn đề đã được khẳng định, nghiên cứu, tìm hiểu để hiểu sâu về các dân tộc anh em và để nhận ra được sự đóng góp của đồng bào thiểu số vào bản sắc văn hóa dân tộc Việt nam là điều cần thiết và chắc chắn là một nhiệm vụ lâu dài.

 
 
 
Những công trình giới thiệu và nghiên cứu truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số nước ta đã có nhiều, nhất là về các lĩnh vực dân tộc học, văn học và văn học dân gian. Nhưng lâu nay, hoặc là ta có những tác phẩm riêng về từng chuyên đề, từng tác phẩm, hoặc ta chỉ từng nhìn theo góc độ nghiên cứu khác nhau.
 
Do vậy, một cuốn sách tập hợp được dù là sơ bộ, những tri thức đất nước, con người, văn hóa, phong tục, lễ hội của các dân tộc thiểu số Việt nam là điều cần thiết. Chính từ lí do đó Gs. Vũ Ngọc Khánh đã sưu tầm và biên soạn ra cuốn “Truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt nam”
 
 
 
 

Nhà XB:
Thanh Niên
Tác giả:
Vũ Ngọc Khánh (sưu tầm và biên soạn)
Năm XB:
2006
Số tập
2
Số trang:
295
Khổ:
13 x 19 cm
Loại bìa:
Mềm

Đặng Hơn biên soạn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác