Tấu Tầư Vặm - Sự tích Rùa bị câm

Ảnh minh họa

Sự tích muôn loài luôn cuốn hút mỗi chúng ta, tuy đó chỉ là hư cấu nhưng là những minh chứng cho sự ra đời của muôn loài. Dưới đây là một sự tích buồn, có thể một bài học...

                                     Pửa cáu pửa ké
                                     Mượi thình chắc cảng
                                     Pù nưa lủng tẩư
                                     Bấu vạy đảy căn
                                     Toẹn ăn lăng chếp
                                     Toẹn kin kẹn cò
                                     Toẹn  cúa Pứt Luông
                                     Cụng au mà nhạu...
                                     Pứt Luông hăn pện
                                     Oóc ký kiáo ngay
                                     Chùa lẹo mượi thình
                                     Khửn mừa vạ Pửt

                                     Tàng lai boỏng  khỏ
                                     Khon cạu chắt khoang
                                     Táu pin lộp lệch
                                     Cần hăn slương hải
                                     Ủm dò khảm khon
                                     Táu chắng cạ cần
                                     Pỏi đoong chắc dá
                                    -Nâư nảy khửn fạ
                                     Pửt Luông tức da
                                     Mừa thâng nưa tỉ
                                     Pửa hâư ngỏ cạ
                                     Lẻ hắp pác nớ...

                                    Tằng chọa đo nả
                                    Pửt Luông oóc lẹnh
                                    Hẩư pjắp da vặm
                                    Táu ả pác cạ:
                                   -Hắp pác... hắp pác...

                                    Tọ bấu lẩp dá
                                    Pác táu ngoảp ả
                                    Da bên khảu chang
                                    Cần hắp pác cón
                                    Da vặm, bấu lao....

                                    Táu vạ tằng pang
                                    Tầư vặm lẹo dá
                                    Ngoảc lồng khoắc fạ
                                    Táu hăn chếp slim
                                    Căm bứt chắng viểt
                                    
Slí chử slư lương
                                    “Pửt pjắp da vặm”
                                    Khửn tềnh nả ấc..

                                                 Sự tích Rùa bị câm

                                     Ngày xửa ngày xưa
                                     Muôn loài biết nói
                                     Núi trên thung dưới
                                     Chẳng giấu được nhau
                                     Chuyện cái lưng đau
                                     Chuyện ăn nghẹn cổ
                                     Chuyện của Pửt Luông
                                     Cũng mang ra kể ...
                                     Pửt Luông thấy thế
                                     Liền bày mưu kế
                                     Mời cả muôn loài
                                     Lên thăm thượng giới

                                     Lắm khúc khó đi
                                     Cây đổ chắn ngang
                                     Rùa không thể vượt
                                     Người thấy thương rùa
                                     Bế lên cho vượt
                                     Bấy giờ rùa nói
                                     Bói mai biết rồi
                                     Rùa mách cho người:
                                   - Sáng nay lên trời
                                     Pửt Luông bỏ thuốc
                                     Đi lên trên đó
                                     Khi nào tôi bảo
                                     Nhớ ngậm miệng ngay ...

                                     Muôn loài đông đủ
                                     Pửt Luông ra lệnh
                                     Cho bỏ thuốc câm
                                     Rùa nói thật nhanh:
                                   - Ngậm miệng!
                                     Ngậm miệng!

                                    Nhưng không kịp rồi
                                    Khi miệng rùa nói
                                    Thuốc đã bay vào
                                    Người ngậm từ trước
                                    Nên không bị sao...

                                    Rùa cùng muôn loài
                                    Bị câm hết thảy
                                    Trở về hạ giới
                                    Rùa mãi ăn năn
                                    Nên rùa tự viết
                                    Bốn chữ tươi vàng
                                    “Pửt bỏ thuốc câm”
                                    Lên ngay giữa ngực.

Dương Thuấn (sáng tác và dịch)

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác