Xiêng Coong (Tiếng Chiêng)

Tiếng chiêng của người Thái

Cồng chiêng là nét văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên, nhưng đối với các dân tộc thiểu số khác thì tiếng cồng chiêng cũng mang đậm nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc.

                              


                      Xiêng coong cở lơ voòng voòng
                      Xiêng coong thàu coong ón on nhoong
                      On tộc chơ khòi pay ha xọc
                      Xiêng coong àn mương lủm pai pu
                      Xiêng cai hươn cai dào mương nị
                      Chơ khoong hừn, chơ cỏi nghin xiêng

                                    Tiếng Chiêng

                        Tiếng chiêng trong bản vọng ra
                        Đâu là chiêng chị? Đâu là chiêng em ?
                        Bâng khuâng, ngơ ngẩn, tôi tìm
                        Bồng bềnh khi nổi, khi chìm, khi xa
                        Bay qua hay đậu trước nhà
                        Chiều như hạ xuống hay là dâng lên !


Sáng tác: Nguyễn Hường Lý - Dịch: Vi Văn Chôồng

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác