Phơớng Pùa - Phường Bùa

Thiếu nữ Mường biểu diễn Cồng chiêng

Hầu hết trong các ngày lễ hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng đối với dân tộc Mường bao giờ cũng rộn rã tiếng Cồng Chiêng. Cùng với lời ca tiếng hát và những điệu múa mang đậm màu sắc bản làng.

                                     Pôồng bính bôông
                                     Pôồng bính khầm 
                                     Pào nhá nò trlước ?
                                     Nhá Pộ Mo 
                                     Pộ Mo mái tleêl mướng Tlới 
                                     Cơ nì khỏ ớ 
                                     Cò lè nhá Mệ Mợi chăng
                                     Mệ Mợi ruồi mã đợi mớng 
                                     Gioỏng chiềng pàn lái 
                                     Gióng côồng cại theo guyeềl ! 

                                                    Phường Bùa

                                      Bôông bính bôông
                                      Bôông bính khầm
                                      Vào nhà ai trước ?
                                      Nhà ai nào ?
                                      Nhà ông Mo
                                      ÔngMo đi lên trời rồi
                                      Mùa Đông đang ốm
                                      Thôi thì nhà bà Mỡi vậy
                                      Bà Mỡi ruổi ngựa
                                      Mường dưới
                                      Mình leo lưng tiếng chiêng
                                      Trèo ngọn tiếng cồng mà tới.

Bùi Tuyết Mai (sáng tác và dịch) - Thiếu nhi dân tộc - số 248 + 249

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác