Chữ Thái cổ đang hồi sinh
Trong tháng 3 vừa qua, Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM) kết hợp với Mạng lưới bảo tồn tri thức bản địa dân tộc Thái (VTIK) tổ chức Hội thảo bàn về việc dạy và học chữ Thái lần thứ hai tại văn phòng Trung tâm Đào tạo huyện Chi Lăng (Lạng Sơn).

 

Xiêng Coong (Tiếng Chiêng)
Cồng chiêng là nét văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên, nhưng đối với các dân tộc thiểu số khác thì tiếng cồng chiêng cũng mang đậm nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc.