Những đầu sách về phân loại và biên mục không thể bỏ qua
Nhà xuất bản Facet Publishing của Hội Thông tin Thư viện Anh vừa mới xuất bản một loạt đầu sách quan trọng về phân loại và biên mục.

 

Thư viện số - Chỉ mục và tìm kiếm
Trước nhu cầu nghiên cứu Thư viện số bắt đầu từ khi vạch định chiến lược phát triển thông tin – thư viện cho đến năm 2010 – 2020, trước xu thế của sự chuyển hướng toàn cầu sang xã hội thông tin. Vì vậy, việc biên soạn cuốn sách chuyên khảo về Thư viện số là một nhu cầu thực sự cần thiết.

 

Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành Thư viện - Thông tin
Giáo trình giúp Sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc để tìm thông tin, nhằm phát triển khả năng đọc hiểu tiếng anh ngành Thư viện - Thông tin. Mặt khác, giáo trình còn cung cấp, bổ sung và nâng cao kiến thức về ngữ pháp và từ vựng tiếng anh.

 

Đinh chủ đề và định từ khoá tài liệu
Trong các thư viện truyền thống cũng như trên mạng Internet, trong các mục lục công cộng truy cập trực tuyến (OPAC), chủ đề và từ khóa luôn là một điểm tiếp cận và tra tìm thông tin quan trọng. Để tạo nên các điểm truy cập thông tin theo chủ đề, đòi hỏi các thư viện và cơ quan thông tin phải tiến hành việc định chủ đề và định từ khoá

 

Thông tin học
"Thông tin học" cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về thông tin và thông tin học, cũng như những vấn đề về lí luận và phương pháp của các quá trình xử lý và khai thác thông tin

 

Tra cứu thông tin trong hoạt động Thư viện - Thông tin
Tra cứu thông tin là một trong những môn học mang tính khoa học, tính kỹ thuật, tính linh hoạt và định hướng cao, nằm trong chương trình đào tạo của Thư viện – Thông tin

 

Reference and Information Services in the 21st Century
Đây là sách giáo khoa và các cán bộ thư viện có thể dễ dàng tham khảo hàng ngày. Cuốn sách bổ ích bao gồm phần lý thuyết và ứng dụng thực tế.

 

Introduction to Cataloging and Classification: Tenth Edition
Đây là ấn bản sửa trong cuốn giới thiệu danh mục và phân loại của Wynar (tái bản lần thứ 9 năm 2000) hoàn thành hợp tác sửa lại của AACR2, cải tiến từ MARC 21 và phát triển trong khu vực như tài nguyên mô tả và tiếp cận tài liệu.

 

Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin Thư viện (English for Special Purposes: Library and Information Science)
Ngày nay Tiếng Anh và Web là hai công cụ cần thiết để hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiệp vụ Thông tin - Thư viện. Người cán bộ thư viện và quản lí thông tin sử dụng kĩ năng Tiếng Anh để khai thác và chọn lọc thông tin và sử dụng công nghệ Web để xử lí và trình bày thông tin.