XÂY DỰNG TỦ SÁCH VÙNG CAO
Mô hình "Tủ sách cộng đồng" là xây dựng tủ sách tại các bản làng nhằm có thể cung cấp sách vở cho các em ở độ tuổi đi học có thể tiếp cận nhiều hơn với sách vở để học tập tốt hơn và xoá dần khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi